Ajakfeltöltés
a legjobb minőségű töltőanyagokkal ajándékba!

Év végi exkluzív szájfeltöltés-ajánlatunk keretében december 19-ig minden vasárnap megajándékozunk egy jelentkezőt egy ajakfeltöltéssel.*
*1ml Juvederm Voluma / Volift hialuronsavas töltőanyagig

Még ennyi ideig jelentkezhetsz a hialuronsavas ajakfeltöltésre,
ha szeretnél esélyt, hogy te kapd az ajándékot:

RÖVIDEN

a szájfeltöltésről

Miért fontos, hogy szakképzett orvos végezze a feltöltést?

A megfelelő mennyiség:
Az injektálható töltőanyagok egyik legnagyobb előnye, hogy a szakemberek pontosan szabályozhatják, hogy mennyi töltőanyag kerüljön a kérdéses területre. Az arc anatómiáját jól ismerő, gyakorlattal rendelkező orvosok pontosan tudják, az ajkak egyes részei mennyi töltőanyagot képesek felvenni, valamint biztosítani képesek, hogy az anyag az ajkak megfelelő részébe kerüljön!

Az esetleges sejt-migráció annak köszönhető, hogy a száj túltelített ezzel az anyaggal, és ez hatással van az ajak más területeire is. Ezért fontos, hogy a páciens is tisztában legyen az ő adottságainak megfelelő töltőanyag mennyiséggel, erről a személyes konzultáció alkalmával tudjuk tájékoztatni.

Miért fontos, hogy megbízható gyártó töltőanyagát használjuk?

A megbízható márkák használata:
Az esztétikai piac túlzsúfolt, és sok dermális töltőanyag forgalmazó vállalat szeretne betörni ebbe a szektorba. Amikor ajakfeltöltő kezelést keres, a legjobb, ha olyan szakembert választ, aki egy-két adott márka termékeire támaszkodik. Mivel az egyes ajakfeltöltő termékek tulajdonságai nagyon eltérőek lehetnek, ezek drámai módon eltérő eredményeket hozhatnak. Fontos információ az is, hogy korábban átesett-e már szájfeltöltésen, akkor hány ml anyagot fecskendeztek be az ajkaiba és pontosan milyen típusút.

A megbízható márkák jól dokumentált, megfelelő mennyiségű klinikai vizsgálatokkal a hátuk mögött garantálni tudják a várható eredményt.

M2Med Hialuronsavas Ajakfeltöltés-ajándék akció
részvételi-, és játékszabályzata

1. Az Akció szervezője
Az „M2Med” Ajakfeltöltés akció (a továbbiakban: Akció) szervezője az M2Med Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-…, székhely: …….) (a továbbiakban: Szervező).

Szervező kijelenti, hogy jelen Akció egyedüli szervezője, a Facebook az Akció lebonyolítására szolgáló felület biztosításán túl semmilyen formában nem vesz részt jelen akcióban, azt nem támogatja, illetve nem is szponzorálja.

2. Az ajándék
Összesen 4 személy részére szóló, 1ml Juvederm hialuronsavas kozmetikai töltőanyaggal (Voluma / Volift) végzett ajakfeltöltés.

Az Ajándék készpénzre nem váltható, Szervező az átadott ajándék szolgáltatás után fizetendő személyi jövedelemadó megfizetését átvállalja a nyertes játékos helyett. Az Ajándék más személyre is átruházható, azonban annak átvételére/kiértesítésére kizárólag az Akcióban részt vevő személy (a továbbiakban: Játékos) jogosult.

Az Akció kapcsán a Szervező jelen szabályzatban rögzíti, hogy az ajándékban szereplő termékek általa vásárolt termékek, amelyekkel kapcsolatban a felelősség nem Szervezőt, hanem az értékesítőt terheli a vonatkozó szerződések alapján. Ennek alapján az ajándékokkal kapcsolatban Szervező a felelősségét kizárja.

3. Az Akció időtartama
Az Akció 2021.11.26. 17:00 – 2021.12.19. 11:00.-ig tart.

4. Az Akció menete
Az Akcióban az alábbi módon lehet részt venni:
Az Akcióban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Facebook.com közösségi oldalon regisztrált felhasználók.

A Játékos abban az esetben vesz részt a sorsolásban, ha az Ajándékozási akció időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalának (https://www.facebook.com/m2med.hu/) követője, lájkolója.

Az Ajándékozási Akció időtartamának lejártával, a Szervező összesen 4 fő nyertest (minden vasárnap 1 főt) választ ki, aki 1ml Juvederm hialuronsavas ajakfeltöltésre válik jogosulttá. A Szervező az 1 nyertes mellett 1 tartaléknyertest is kisorsol, akik csak akkor lépnek a kisorsolt nyertesek helyébe – a
kisorsolás sorrendjében –, ha a nyertes az értesítés után 15 naptári napon belül sem jelentkezik az ajándékért vagy – az előzetes ellenőrzés során megfelelőnek talált – regisztrációját Szervező a jelen szabályzat rendelkezései alapján utólag érvénytelennek nyilvánítja.

A kiválasztott személy az akcióban történő részvétellel kifejezetten hozzájárul, hogy arcáról, vagy szájáról a kedvezményes ajakfeltöltés során felvételt készítsünk, amely az M2Med tulajdona. A beavatkozást megelőzően és követően, a pácienssel előzetesen egyeztetettek szerint az arcáról és/vagy szájról készült közeli felvételt (igény szerint anonimitással) honlapunkon, valamint közösségi média oldalunkon és zártkörű szakmai tréningeken promóciós célból felhasználhatjuk.

A nyertes kiválasztásának időpontja: minden vasárnap.
A kiválaszott Játékosok, illetve tartalék játékosok nevét a Szervező adatvédelmi okokból hivatalos Facebook oldalán nem teszi közzé, a Szervező a kiválasztott Játékosokkal az Ajándékozási Akció vasárnaponkénti sorsolását követő 3 munkanapon belül, az promóciós célra használt m2med.hu@gmail.com hivatalos email címről küldött elektronikus üzenetben veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a nyertes Játékos a fenti megkeresésre nem reagál 15 naptári napon belül, úgy ajándékától elesik; ebben az esetben a kiválasztott Játékos helyébe automatikusan a kiválasztott tartalék játékos lép, akivel a Szervező az ajándék igénybe vétele érdekében felveszi a kapcsolatot.
Az ajándék átadására az Ajándékozási akció lezárultát követő 60 naptári napon belül kerül sor a Játékossal, illetve tartalék játékossal való előzetes egyeztetést követően.
Az Ajándék igénybe vételének, a nyerés tényéről való értesítés a kisorsolt Játékoshoz, illetve tartalék játékoshoz való eljuttatásának feltétele, hogy a nyertesként, illetve tartaléknyertesként kisorsolt Játékos valós adatokat adjon meg az Ajándékozási Akció során.

5. A részvétel és az ajándék igénybe vételének feltételei
Az Akcióban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. Az akcióban csak azok vehetnek részt, akik az Ajándékozási Akció kiírásának megfelelően nyújtják be pályázatukat.

Az akcióban minden email cím egyszer vehet részt, minden Játékos egy érvényes pályázatot nyújthat be. Amennyiben a Játékos többször is elküldi jelentkezését, úgy a Szervező a sorsolásnál a Játékosnak csak az első regisztrációját veszi figyelembe.
A játékra csak olyan személyek jelentkezhetnek, akik betöltötték 21. életévüket és állandó magyarországi lakóhellyel rendelkeznek. A játékszabály elfogadásával a jelentkező igazolja ennek megtörténtét.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, valamint a Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezek közeli hozzátartozói (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.)
Érvénytelennek minősül azon játékos pályázata, aki az Akcióban való részvételhez szükséges adatait nem vagy hiányosan adja meg, továbbá nyilvánvalóan valótlan adatot szolgáltat. Érvénytelennek minősül azon pályázat is, amely esetében utóbb válik bizonyossá, hogy a játékos valótlan adatokat adott meg, vagy jogosulatlanul vett részt az Akcióban. Az érvénytelen pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt, azok a Szervező által kiszűrésre kerülnek, illetve a jogosulatlan részvétel utólagos észlelése esetén a pályázatot a Szervező érvényteleníti.

6. Személyes adatok kezelése
Az Akcióra történő jelentkezés során a Játékos az alábbi személyes adatokat köteles megadni: név, email cím. A játék végeztével kisorsolt nyertesek, illetve tartaléknyertesek a következő adatok megadásával vehetik át nyereményüket: név, email cím.

Amennyiben a Játékosnak saját Facebook profiljához van beállítva profilkép, úgy a Szervező ezt az adatot is kezeli az Akció lebonyolítása során. A Szervezőnek az Ajándék után a Nyertestől, illetve tartaléknyertestől átvállalt, az 1995. évi CXVII. törvény 76. §-a alapján fennálló SZJA levonási, bevallási és megfizetési kötelezettségének teljesítése miatt szüksége van a Nyertes, illetve tartaléknyertes adószámának kezelésére is.
Szervező kijelenti, hogy az Akció során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli, a Facebook ezen adatokat semmilyen formában nem kezeli.

A Játékos az Akcióba történő jelentkezéssel elfogadja a jelen Játékszabályzatot, továbbá önkéntesen és kifejezetten hozzájárul személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez. A Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a játék lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra. Szervező a Játék lebonyolítása céljából megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott Játék lezárultáig kezeli.
Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a nyertesként, illetve tartaléknyertes való kiválasztásáról Szervező elektronikus üzenetben (email) értesítse. Játékos hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy amennyiben jelen Játék során Szervező nyertesként, illetve tartaléknyertesként választja ki, úgy Szervező az ajándék igénybevétele érdekében azonosítsa, illetve adatait az ajándékhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében a Szervező kezelje. Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen ajándék-sorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg az ajándékok igénybevételéhez, valamint promóciós, információs, vagy marketing célból kezeli.

A játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, az m2med.hu@gmail.com email címre küldött nyilatkozatával.

Játékos tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Játék lezárultát megelőzően vonja vissza, úgy a Játékból kizárásra kerül és az ajándék igénybevételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos értesítése, és részére nyereménye átadása.

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

7. Adatvédelem
Játék során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban szereplő adatvédelmi előírásoknak. Szervező a Játék során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Játék keretében használja fel. A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak kollégáinkhoz: m2med.hu@gmail.com

Játékos Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokról hozzáférési joga alapján másolatot kérjen. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását is.
Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat.
Amennyiben az Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye szerint illetékes bíróság (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.), vagy a Játékos saját lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti. Az illetékes bíróságok és azok elérhetőségei az alábbi linken találhatók meg: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója a www.m2med.hu weboldalon, az ’Adatvédelem’ menüpont alatt érhető el.

8. Egyéb rendelkezések
Jelen hivatalos Játékszabályzat a m2med.hu/gift/HialuronAjaktoltesAkcio.pdf oldalon érhető el.

Jelen Játék vonatkozásában Szervező fenntartja magának a változtatás jogát. A Szervező a játék lezárultát követően reklamációt nem fogad el.

Miskolc, 2021. november 24.

Az ajándék ajakfeltöltés akcióval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás:

Ahhoz, hogy jogszabályi kötelezettségünknek eleget tegyünk, valamint hogy az adatvédelmi előírásokat betartva kapcsolatba léphessünk azzal a személlyel, akit megajándékozunk a kezeléssel, az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

– Email cím regisztráció: Valós adatokkal (Név, email cím, életkor megjelölése) regisztrálni szükséges az alábbi regisztrációs formon keresztül,

– Jelen akció az M2Med facebook és/vagy instagram oldalát követőket hivatott megajándékozni, ezért a részvétel egyik feltétele ezen oldalak (vagy legalább a facebook, vagy instagram oldalunk) követése,

– Nincs kizáró ok, amely miatt nem vehet igénybe hialuronsavas szájfeltöltést: a hialuronsav tartalmú kozmetikai töltőanyagok összetevői okozta allergiától nem szenved.


Az ajándékozási akció részletei:
A december 19-ig (2021.11.19. – 12:00-ig) tartó akció keretében minden hétvégén, vasárnaponként (nov.28.; dec.5.; dec.12.; dec.19.) a feliratkozók közül megjelölünk egy szerencsést, aki egy adag (1ml) Juvederm hialuronsavas kozmetikai termékkel (Voluma / Volift) végzett ajakfeltöltés ajándékba kap.

Amennyiben a személyes konzultáció során a páciens igénye ettől eltérő (értsd. nagyobb mennyiséget szeretne), akkor a további szükséges mennyiséget az M2Med aktuális listaára alapján tudjuk felszámítani. Az igénybe vehető kedvezmény mértéke 1ml, amely egy átlagos szájfeltöltés esetében elegendő.

Az ajándék készpénzre nem váltható.
Az akcióban való részvétel önkéntes.

A nyertest a regisztráció során megadott email címén keresztül elektronikus úton értesítjük.
A kiválasztott személy az akcióban történő részvétellel kifejezetten hozzájárul, hogy arcáról, vagy szájáról a kedvezményes ajakfeltöltés során felvételt készítsünk, amely az M2Med tulajdona. A beavatkozást megelőzően és követően, a pácienssel előzetesen egyeztetettek szerint az arcáról és/vagy szájról készült közeli felvételt (igény szerint anonimitással) honlapunkon, valamint közösségi média oldalunkon és zártkörű szakmai tréningeken promóciós célból felhasználhatjuk.

Az ajándék esélyesei közé kerülés feltétele
– az alábbi formon történő regisztráció, valamint
– a játékszabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadása.

A regisztráció határideje:
2021.december 19. – 11:00

A Juvederm ajaktöltő kezelés más típusú kezelésre, vagy készpénzre nem váltható.

A kedvezményes ajakfeltöltés konkrét időpontját a kiértesítést követően az ügyfélszolgálatunkkal történő egyeztetés során, a pácienssel közösen határozzuk meg, de ez az időpont legkésőbb 2022. március 1. (Egészségügyi, vagy vis maior okokból az előzetesen meghatározott időpont egyeztetés után másik időpontra áthelyezhető.)

Az ajándék tetszőlegesen átruházható.

Az ajándék más kedvezményes ajánlatokkal nem vonható össze.

Jelen ajándékozási akció során a Szervező és a Játékos nem áll üzleti viszonyban, a Játékos a részvételért nem kap pénzbeni juttatást, az ajándék utáni adóteher sem terheli. Az akcióban való részvételi szándék önkéntes és a Szervezőt tájékoztatva az bármikor visszavonható.
Az ajándék nem fizetett együttműködés terméke, kifejezetten a Szervező saját döntéséből, saját költségén kerül átadásra.

ITT JELENTKEZHETSZ ↓

Jelentkezés az M2Med Hialuronsavas ajakfeltöltés ajándékba-akció játékára

REGISZTRÁCIÓ

A regisztráció 2021. december 19-én 11 óráig lehetséges.

REGISZTRÁCIÓ

  TUDNIVALÓK

  Kérdésed van az akciókkal kapcsolatban? Fordulj hozzánk bizalommal!

  checkit

  A promóciókkal kapcsolatos email címünk:
  m2med.hu@gmail.com

  M2Med Plasztikai Sebészet és Bőrgyógyászat

  A ‘jól érzem magam a bőrömben’-érzés pótolhatatlan és boldogsággal tölti el az embert. A test és lélek harmóniájának megteremtése a célunk.
  Ha segíthetünk, hogy jobban érezd magad a bőrödben, fordulj hozzánk bizalommal!

  KONZULTÁCIÓ
  A konzultáció minden műtét és esztétikai kezelés előtt elengedhetetlen. A személyes megbeszélés során tudjuk felmérni, hogy lehetséges-e elvégezni a kívánt beavatkozást, illetve hogy esetedben mely módszerrel, hány beavatkozással érhető el a kívánt cél. Ezen kívül a konzultáció során van lehetőséged feltenni a kérdéseidet.

  Érdekelnek a részletek? Kérj időpontot személyes konzultációra:
  +36 30 271 4141

   


  #M2Med #ForTimelessBeauty